Váš partner v oblasti nábytku
0911 515 055

235,03 €

3

Kontaktné informácie

S-PROGRESS, s.r.o. Office:
Pod rovnicami 41 Staré Grunty 61
841 04 Bratislava 841 04 Bratislava
   
IČO: 35 733 829 Mobil: +421 911 515 055
IČ DPH: SK2020219421 E-Mail: nabytok@sprogress.sk
   
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Konateľ: Ing. Vladimír Spiess
Číslo účtu: 2621763149/1100 Obchodný riaditeľ: Ing. Igor Forus
   
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro vložka číslo 16102/B.